‘Et notat fra forfatteren’

 

Første gang jeg samlet noen av mine refleksjoner og fortellinger, resulterte det i boken Reflections, som ble trykket i en liten venneutgave i 2013. Den tar for seg refleksjoner jeg skrev i perioden 1987 til 1997. Så fulgte i rask rekkefølge Tanker og Arrangement – De første 51 dagene i 2001 – En kvinnes mange migrasjoner og refleksjon og historier. Alle først trykt på norsk og deretter oversatt til engelsk.

Det var aldri i tankene mine å prøve å publisere gjennom forlag, da jeg gjennom andre i familien min hadde forstått at det var en lang og kronglete vei å gå og en som svært sjelden resulterte i utgivelser.

For meg, etter å ha passert syttifem på den tiden, var det aldri et spørsmål om å bli forfatter, men å få registrert noe om meg selv og livet mitt på en eller annen måte for de av mine følgere som en dag kan være interessert i hvem denne personen egentlig var. Spesielt av grunner, ikke av vilje, har de i familien min jeg i dag aldri møtt.

Jeg har nå på papiret vært pensjonist siden 2006, og har bodd i Spania mer eller mindre permanent siden den gang. Som en hobby ved siden av å skrive, har jeg holdt på med praktiske kreasjoner og innovasjoner knyttet til golf, så dagene har vært mer enn fylt med aktiviteter som golf med min kone Marianne fra Sveits som jeg giftet meg med i 1989 og ellers mange daglige aktiviteter.

Min kontakt med en tidligere salgssjef og venn, Ole Praud, i Max Manus Danmark, et datterselskap av vårt norske selskap med samme navn, har gjort det mulig for meg å legge manuskriptene mine på papir og få dem skrevet ut. Jeg har holdt kontakten med Ole siden han sluttet i selskapet i 1996 etter mange års virksomhet, han hadde, og har etter min mening rett holdning og kunnskap, ikke minst innen moderne datateknologi, til å hjelpe meg gjennom alt praktisk hindringer som gjør manuskripter til bøker.

De nevnte bøkene som ble trykket i et lite venneopplag i 2013 -15 ble, som du forstår, ikke gjort gjennom et forlag, men direkte gjennom en trykkeri.

Bor i Danmark og er den han er, Ole, tok kontakt med folket og organiserte hundrevis av illustrasjoner, både i sort/hvitt og farger, som ifølge meg gir en ekstra smak til bøkene. Navnene på illustratørene er i den rekkefølgen de skrev inn: Morten Løfberg – Jan Arnt – Julia Bøge og Laura Hamborg.

En dag i 2016 da jeg var på Skype med Ole, nevnte han at han hadde hørt om et dansk forlag kalt Books on Demand, BoD.dk, som drev på en noe ny måte, i hvert fall så vidt jeg vet. Forutsatt at de får manuskriptet ditt servert i henhold til spesifikasjonene deres, vil de skrive det ut i hvilket som helst volum og få det distribuert til kanaler i henhold til oppsettet deres. For meg er det viktigste at de får et ISBN-nummer.

Distribusjonen skjer over nettet og bortsett fra papirutgaver, er de fleste bøkene mine også utgitt som e-bøker.

Per i dag, januar 2021, er tjue bøker publisert gjennom BoD.dk, hvorav en serie på ti ORD FOR VEIEN, hver bok på både engelsk og norsk. Resten, bortsett fra boken om Max Manus-selskapene, som forhåpentligvis også skal trykkes på engelsk, er alle på både norsk og engelsk bortsett fra Innovations and Creations som kun utgis på engelsk.

Man kan spørre hvorfor, på denne hjemmesiden, mine skrifter er blandet med mine andre hobbyer.

En grunn er at min fargerike bok INNOVATIONS and CREATIONS fra 2014 kan gi deg et interessant syn på hvordan en pensjonist kan bruke tusenvis av timer på å fokusere på å lage golfrelaterte produkter som han mente var innovative, uten å ha noen seriøse planer om å gjøre dem om til kommersielle. Produkter. Ikke fordi mange av dem ikke kunne det, men det ville av kapasitetsmessige årsaker ha fjernet fokuset mitt fra etableringen, da målet mitt ikke var å bygge opp en ny virksomhet, men å se hva jeg kunne gjøre i kjelleren, for det meste ved hjelp av en stikksag, noen filer og annet håndverktøy fra en snekkers verktøykasse.

Siden Om Max Manus Innovation vil spesifikt gi deg noen flere detaljer om mine innovasjoner og kreasjoner.

George Manus

desember 2020